İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tülay KAYABEKİR

NO Makale Adı
1563990227 MİTLER, MASALLAR VE RESİMLİ KİTAPLAR

Çalışma günümüzde son derece sıradanlaşmış bir algıyla elimize aldığımız kitabı yaratan nedenlere kısa bir geri dönüşe odaklanmıştır. Bu kapsamda sözlü kültürün oluşumuna, resimsel simgelerin yazıya dönüşümüne ve insan zihninin bu süreçte yarattığı mitolojik öykülerin masallara kaynaklık etmesine ilişkin olarak konu; üç hal yasası dikkate alınarak incelenmiştir. Söz, insanın var olma sürecini biçimlerken, sadece gündelik hayatın gerektirdikleriyle değil doğa üstü olayların getirdiklerine mantıksal çözüm arayışının sonucu olarak da gelişmiştir. İnsanların inançlarını ve edindikleri kültürel birikimlerini kalıcı hale getirmek ve devamlılığını sağlamak için yaptıkları tekrarlar sözlü anlatım geleneğinin gelişmesini sağlamıştır. İnsanın düşünce yapısında meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak yazı ve kağıdın gelişimi bu değişimin daha hızlı bir şekilde yol almasına olanak sağlamış bilginin çoğaltılarak sınırsız bir şekilde yayılmasını ve kalıcılığını mümkün hale getirmiştir. Elbette sözle başlayan ve yazıyla aktarılan şey bilgiydi, değerliydi ve kitaba aktarılması önemliydi. Çünkü kitaba aktarılan bilgi, insanın var olma sürecini belirleyen değişim ve gelişimin gözle görülebilir kanıtı olmuştur. Günümüze ulaşan bazı kitaplardan insanın, düşünceyi söze, resmi yazıya, sözü ve yazıyı edebiyata dönüştüren zihinsel değişimini ve gelişimini izleyebilmek bu sayede mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mit, Masal, Resimli Kitap