İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hülya YAVUZ ÖDEN

NO Makale Adı
1563182348 ESKİ DOĞANBEY KÖYÜ EVLERİ VE MEKÂNSAL OLARAK SİNEMADA KULLANIMI

Sanat ve görsel iletişim aracı olan sinema, mekânın zaman içerisinde yaşadığı değişimi de belgeleyen bir deneyim sağlamaktadır. Sinema ve mimarlığın ortak buluşma noktası, kent olmuştur. Sinemada kentin ve mimari simgelerin kullanımı oldukça yaygındır. Bazen kentin kendisi bir film seti olarak kullanılmış, bazen de kentin benzeri bir mekân oluşturularak, film seti olarak kullanılmıştır. Kentin sinemada kullanımı bazı zamanlar şehrin tanıtımı rolünü de üstlenmiştir. Simgelerle yapılan bu uygulamada o şehrin mimari simgesi aynı zamanda filmin nerede ve hangi dönemde geçtiğine dair ipuçları vermektedir. Sinematik şehirler olarak da bilinen bu tanımlamada kullanılan şehrin en belirgin özellikleri, filmin ilk sahnelerinde vurgulanmaktadır. Bilinen şehirlerin yanı sıra az bilinen küçük yerleşimlerin sinemada kullanılması, o kentin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Sinemanın, kentin ekonomisinin de gelişmesi bakımından kente değer katmanın yanında, o yerleşim yerinin sakinliğinden uzaklaştırması gibi olumsuz etkileri de olabilmektedir. Kent imajının oluşturulmasında sinemanın, mimari simgeleri kullanarak izleyici ile duygusal olarak bağ kurduğu ve o kentin tanınırlığını arttırdığı görülmektedir. Sinema ve mimarlık sanatları için hareket, ortak kavram olmuştur. Sinemada genellikle Büyük kentlerdeki yaşamın insan üzerinde yarattığı olumsuz etki izleyiciye yansıtılmakta ancak küçük ve tarihi kasabalardaki mekânların ise izleyici üzerinde rahatlatıcı etki yansıtılmaktadır. Simgesel olarak İngiltere’de Londra, Amerika’da New York, Fransa’da Paris ve Türkiye’de İstanbul, sinemada en çok kullanılan kent olmaktadır. Yerli ve yabancı film yapımcıları genellikle İstanbul’un tarihi mekânlarına, filmlerinde yer vermektedir. Bu çalışmada sinemanın etkilerinin incelendiği Eski Doğanbey Köyü, Rumlar tarafından inşa edilen yapıların bulunduğu, taş sokakları ile eski dokusunu korumakta olan bir köydür.

Anahtar Kelimeler: Eski Doğanbey, mimarlık, sinema