İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vedat ÜNALDİ

NO Makale Adı
1562570309 TARİHİ TEKSTİLLERİN KORUNMA YÖNTEMLERİNDEN ISLAK TEMİZLİK UYGULAMA ÖRNEĞİ

Binlerce yıllık Türk kültür tarihimizin en önemli eserlerinden biri de dokumalardır. Özellikle arkeolojik ve etnografik eserler bakımdan oldukça zengin olan Anadolu topraklarında halı, kilim ve diğer düz dokuma eserler önemli bir yere ve sayıya sahiptir. Müze veya özel koleksiyonda saklanan bu eserlerin hammaddelerinin organik oluşu, zamana ve ortam şartlarına karşı dayanıksız oluşu, bir takım koruma tedavilerinin alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, aktif ve pasif olarak iki başlık altında ele alınan koruma yöntemlerinden aktif koruma yöntemi ile bir tedavi uygulaması gerçekleştirilmiştir. 19. yüzyıl olarak tarihlendirilen bir kilim için ıslak temizlik işlemi uygulanmıştır. Hasar tespit, belgeleme ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiş, mevcut durumu ve üzerinde bulunan lekelerin temizliği için yöntemler geliştirilmiştir. Tamamı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analiz, test ve işlemler kayıt altına alınarak belgelenmiştir. Kilimde bulunan lekeler proje kapsamında geliştirilen STR V18 non-iyonik yüzey aktif madde ile temizlenmiştir. Yapılan işlemlerin etkileri işlem öncesinde ve sonrasında renk ölçümü ve mikroskobik görüntüler alınarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda renk farklılıkları prensibine göre gerçekleştirilen değerlendirmelerle elde edilen sonuçların mükemmele yakın eşleme aralığında olduğu görülmüştür. Mikroskobik görüntülerle yapılan gözlemlerde de yapılan işlemlerden dolayı doku ve lif kaybına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kilim, Dokuma, Koruma, Onarım, Islak temizleme