İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru ÇATALKAYA GÖK

NO Makale Adı
1562362159 XIV. - XIX. YÜZYILLARDA İLAVE İPLİK İLE DESENLENDİRİLEN KUMAŞLAR

İlave atkı desen iplikleri kumaşın bütün genişliğinde kenardan kenara atılmayıp, küçük brokar mekikleri aracılığı ile desen oluşturdukları zaman brokar atkıları (ipek brokar/ trames brocées) olarak isimlendirilmektedir. Bu atkılar sadece desenin oluşturulacağı alan içerisinde sınırlı olarak kullanılmaktadır. İlave atkılar zemin örgüsüne katılmayan, genellikle yüzerek desen oluşturmak için kullanılan atkılardır. Kullanılan dokuma yöntemine bağlı olarak ilave atkılar, desen atkıları (ipek lanse/ trame lancées) olarak da adlandırılmaktadır. Sıradan mekikler ile temel atkı iplikleri gibi kumaşın bütün genişliğinde kenardan kenara atılarak desen oluşturmaktadırlar. Bu iki yöntem, ülkelere göre farklı isimler ile kullanılabilmektedir.
Çalışmanın amacı el dokuma kumaşlarında XIV-XIX. yüzyıllar arasında yoğun olarak kullanılan bu yöntemin dünyada hangi isimler ile bahsedildiğini ortaya koymaktır. Dünyanın farklı bölgelerinden seçilen ülkelerden örnekler, çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Brokar, İlave Desen İpliği, Kumaş, Dokuma, Lanse