İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağatay AKENGİN, Hande CANATAN

NO Makale Adı
1562087073 ÇİZGİ FİLMLERİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ ALAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINA ETKİLERİ

Bu araştırmada çizgi filmlerin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar çalışmalarına etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma; Ankara İli Cebesoy İlkokulunda iki sınıfta yer alan 31 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşması açısından iki ayrı sınıfa uygulama yapılmıştır. Bir sınıfa çizgi filmin konusu paragraf şeklinde yazılı olarak verilmiş, diğer sınıf öğrencilerine kısa bir çizgi film izletilerek görselleştirme sağlanmıştır. Öğrencilerin çizgi filmi okul ortamında izleyerek ve izlemeyen grubun okul ortamında konuyu okuyarak, görsel sanatlar dersindeki çalışmaları mekân, karakter , obje, konu ve renk açısından ne ölçüde etkilediği incelenmek istenmiştir.Son test kontrol gruplu seçkisiz desen ve doküman inceleme yöntemleri kullanılan bu çalışmada elde edilen veriler öğrenci çalışmaları ve uzman görüşleri ile elde edilmiştir. Öğrenci çalışmaları incelendiğinde özellikle filmi izleyen grup olan 4B sınıfının çalışmalarında: karakter benzerliğinin, konuya uygunluğun, hareketlerin ,mekanın ve renklerin daha etkili kullanıldığı görülmüş olup bununla beraber bazı öğrencilerin çalışmalarında filme benzetme kaygısı güttükleri görülmüştür. Bu durum diğer grup ile karşılaştırıldığında filmi izleyen gruptaki öğrencilerin karakter seçimi başta olmak üzeremekân, konu , resmin tamamlanması ve renk ögeleri açısından daha etkili çalışmalar yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.