İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nuri NALBANTOĞLU

NO Makale Adı
1561970568 DRAMA, ZAMAN VE KOZMOSA SPEKÜLATİF BİR YAKLAŞIM

Hem bir sanat yapıtı hem de bir micro-cosmos olarak drama ‘anlam (idea)’ üzerine inşa edilmiştir. İnsan bilinci için anlam; mekan-zamandan bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla drama sanatı zaman fenomeniyle ilgili her türlü spekülasyona açık bir alandır. Kozmosun yapısını anlamak için bilim ve felsefe gibi araçlarla gözlem, deney ve analizler yapılır, teoriler üretilir ve bu teoriler sonunda da bazı açıklamalara ve kavramlara ulaşılır: Paradokslar, entropi ve büyük patlama gibi. Bu çalışmada zaman, entropi, büyük patlama gibi kavramların bilimsel yorumlarından faydalanılarak Oidipus’un öyküsüne spekülatif bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. Oidipus’un öyküsü “mutlak düzen” ifade eden bir başlangıca sahiptir. Bu başlangıç bize büyük patlama öncesindeki evreni hatırlatır. Bir kehanetin gerçekleşmesi ile bu “mutlak düzen” kaosa evrilecek, Oidipus’un uzun bir sürece yayılan yıkımı başlayacaktır; tıpkı evrenin sürekli genişlemesi, düzensizliğin yani bir fizik kuramı olan entropinin artması gibi. Oidipus’un içinde bulunduğu kurgusal evrende düzenin yeniden sağlanması ancak Oidipus’un ölümüyle sağlanabilecektir. Yaşadığımız evrende de durum aynıdır: Kaosun sona ermesi ve mutlak düzenin sağlanması için evreni oluşturan bütün maddenin tek bir noktaya toplanması gerekir ki bu da evrenin başlangıç noktasına geri dönmesi demektir.

Anahtar Kelimeler: Drama, Zaman, Kozmos, Oidipus, Entropi, Büyük Patlama