İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Leyla ÖNEN, Çağatay İNAM KARAHAN

NO Makale Adı
1561651902 ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN RESİM SANATININ GELİŞİM AŞAMALARI

1920 yılından bağımsızlığın kazanılması sürecine kadar Azerbaycan sanatı Sovyetler Birliği’nin ''Sovyet insanı'' modelinin oluşmasını sağlayan Sosyal Realizm anlayışının etkisiyle şekillenmiştir. 1960'lı yıllarda Kruşçev'in hâkimiyete gelmesiyle tüm Sovyet Birliği ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan sanatında da ulusal değerlere yönelme eğilimi görülmüştür. 1990 yılı sonrası bağımsızlığın kazanılmasıyla çağdaş Azerbaycan sanatçıları kendilerine özgü ifade yöntemlerine daha fazla ağırlık vermişlerdir. Araştırmada, çağdaş Azerbaycan resim sanatında önemli yeri olan yenilikçi, çağdaş sanat anlayışıyla üretilen yapıtlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan resim sanatı, çağdaş sanat, Sosyal Realizm