İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zeliha KAYAHAN

NO Makale Adı
1561634961 DİSİPLİNLERARASI SÜREÇTE RESİM BASKIRESİM YAKINLAŞMALARI ÜZERİNE BİREYSEL SÖYLEMLER

Sanatın her alanını kapsayan ve sanatçı-izleyici arasındaki dinamik ilişkiyi içinde barındıran durumları ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik koşulların bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Sanatçı-izleyici arasında karşılıklı olan bu yansıma ve dinamik ilişkinin özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra akademik ve sanatsal üretimler aracılığı ile de bir hız kazandığı gözlenmektedir. Özellikle bilimsel gelişmelerin bir yansıması ve sanatçıların yeni olanakları deneyimlemesi üzerine kurulu olan bu yapı; plastik sanatlar alanında disiplinlerarası bir süreci de ortaya koymaktadır. Çağdaş sanatta kullanılan her tür malzeme, teknik, uygulama ve düşünce üzerine odaklanarak yapılan kurgulamalar, plastik sanatlar alanında resim ve baskıresim arasında karşılıklı iletişimi/etkileşimi içinde barındırır. Bu kapsamda özellikle bu araştırma; disiplinlerarası çalışmalar bağlamında üretimlerde bulunan resim-baskıresim yakınlaşmaları üzerine özgün bireysel uygulamaları kapsayan çalışmaların sanatçıya/izleyiciye yeni ve farklı ifade olanakları sunabilmesi durumu özelinde Ergin İnan ve Seydi Murat Koç’un çalışmalarının yanı sıra Zeliha Kayahan’ın özgün bireysel söylemleri/çalışmaları üzerine odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanat, resim, baskıresim, disiplinlerarası sanat