İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma KOÇ, Cansu ÖZGÖREN SOLAK

NO Makale Adı
1560252446 ERKEK TAKIM ELBİSELERİNİN STİL VE FORM AÇISINDAN KRONOLOJİK ANALİZİ

Özet

Moda tarihi, toplumların yaşadığı coğrafya, sahip olduğu kültür, yaşanılan sosyal, politik ve ekonomik olayların insanların giyim tarzlarını etkilemesi ile birlikte şekillenmiştir. Tarihi süreç içerisinde kadın giyim özelliklerinin erkek giyimine göre daha ön planda, daha baskın ve daha hızlı bir değişim sergilediği bilinmektedir. Erkek giyiminde ise bu durumun aksine, belirlenen klasikleşmiş standart kurallara bağlı olarak zaman içerisinde daha az baskın ve yavaş değişimlerle günümüze ulaşmıştır. Moda trendleri doğrultusunda kadın giyiminde sıklıkla yaşanan stil ve form değişikliklerinin, erkek giysilerinde daha uzun bir süreçte ve daha yavaş bir değişim göstermiştir. Moda trendlerinin ve giysi stillerinin inanılmaz bir hızla değişim gösterdiği günümüzde erkeklerin vazgeçilmez klasikleri arasında yer alan erkek takım elbiselerinin günümüzdeki kullanımı 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu araştırma; erkek giyiminin klasik ve temel bir parçası olan takım elbiselerin tasarım unsurları açısından incelenmesi ve moda tarihi sürecinde estetik beğeniler, moda trendleri, sosyal değişimler, kültürel etkenler teknolojik gelişimler vb. nedenler ile oluşan stil ve silüet değişiminin nasıl olduğunun kronolojik olarak analiz edilmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Dönemler arasında moda akımına göre değişen erkek siluetinin günün çizgisine göre beden oranlarında yapılan değişikliklerle farklı siluetlere sahip olması, ilgili literatür taranarak yorumlanmıştır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 1900-2000 yılları arasında erkek giysi modasına ilişkin literatür ve görsel-yazılı kaynaklar taranarak elde edilmiştir. İlk aşamada görsel veriler kronolojik olarak tasnif edilmiş tasniflenen görseller dönemin modası doğrultusunda stil, form ve model özellikleri açısından analiz edilmiştir. Belirlenen özellikler kapsamında takım elbise kullanımının erkek siluetinde meydana getirdiği değişim ayrıntıları, araştırmacılar tarafından geliştirilen çizimlerle desteklenmiş ve sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Moda, erkek giyimi, takım elbise, siluet, form, stil