İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Kemal GÖKAY, Melek GÖKAY

NO Makale Adı
1559466345 MÜHENDİSLİK YARATICILIĞINI GELİŞTİRMEDE SANATIN YERİ

Mühendislik uygulamaları yapılırken, sonucu ve kararları etkileyen birçok belirsiz karar parametresi bulunur. Bu uygulamalarda; üç boyutlu lokasyon koordinatlarının temini ve gösterilmesi; iş ve işyeri organizasyonu veya yeni teknolojik ürün tasarımı mühendislerin yürütmekle yükümlü olduğu görevlerdendir. Mühendisler sorumlu oldukları branşlarla ilgili bilimsel bilgileri ve gelişmeleri yakından izleyerek, kendilerine sorulanlara cevap vermek zorundadırlar. Ayrıca alanlarıyla ilgili müşavirlik ve kontrolörlük işlevlerini iş & işyeri güvenliği yükümlülüklerine göre yürütme kapasitesine sahip olmalıdırlar. Sorumlu oldukları projelerde “mühendislik sorumluluklarının” bilincinde olmaları ve bu sorumlulukları yerine getirmeleri icap eder. Mühendislik projelerinde sonucu etkileyen sayısız alt konu başlığı ve faktörler vardır. Mühendisler projelerinde birçok farklı konuyu ve etkileyen parametrelerin durumunu düşünürken, STEAM kapsamına da giren; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarının konu başlıklarını da ele almalıdırlar. Mühendislerden ele aldıkları düzensiz, kurallara uymayan, gerçek-dünyaya ait mühendislik problemlerini çözmek için tasarım yaparken, eleştirel ve yaratıcı düşünmeleri istenmektedir. Son zamanlarda bütün mühendislik branşlarında, özellikle madencilik endüstrisinde, mühendislerden özellikle istenen iş ve konular; 3B planlar, kalıcı-tutarlı tasarım ürünleri, yenilikçi çalışma yöntemleri, (madenlerdeki) teknolojik zorluklara karşı pratik çözümler vb. şeklinde sıralanabilir. Bütün bu konuların çözümü sırasında mühendislerin, sosyal, endüstriyel ve içinde bulundukları mühendislik dalının çalışma şartlarını düşünerek çözüm üretmeleri gerekecektir. Bu nedenle, sanatın mühendislik yaratıcılığına ve mühendisçe düşünme yeteneğine katkısı, bu çalışma kapsamında incelenerek sanatın mühendislik eğitimindeki yeri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik eğitiminde sanat, Mühendislik yaratıcılığı, İnnovasyon, Mühendislik kapasitesini genişletmede sanat, STEAM