İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Thomas McEVILLEY (Çev:Tülay ÖZKUL)

NO Makale Adı
1559232686 LEONARDO DREW: BÜYÜK GÖÇ

Bu makale, 1999 yılında Thomas McEvilley tarafından yazılan Şüphe Çağında Heykel/ Sculpture in the Age of Doubt adlı kitapta bulunan, Leonardo Drew: Büyük Göç/ Leonardo Drew: The Great Migration adlı 24. bölümün çevirisidir. Bu metinde Drew ‘in heykel ve resim sanatının temel unsurlarını üretimleri içerisinde eriterek, sınırları nasıl aşındırarak yok ettiği konu edilmektedir. Nitekim Drew, yapmış olduğu üretimleri genel anlamda resim olarak nitelendirmekte ancak üretimlerinde kullanmış olduğu malzemeler, üç boyutlu materyallerden oluşmaktadır. Bu sebeple yapmış olduğu üretimler, resimden ziyade heykele çok daha yakın durmaktadır. Muğlak alanda üretim yapan ve çağdaş sanatın önemli figürlerinden olan sanatçının Türkçe kaynaklarda yer almaması sebebiyle alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Leonardo Drew, Heykel, Resim, Disiplinlerarası, Muğlak alan