İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma Engin ALPAT, Fazilet CEYHANLI

NO Makale Adı
1559210989 2010-2019 YILLARI ARASINDAKİ GİYSİ MODASINA 1990’LARIN VE BAROK SANATIN ETKİSİ

Bu araştırmada; Barok sanat döneminin ve 1990’lı yılların moda trendlerinin, tekrar gündeme gelen giyim moda eğilimlerine etkileri incelenecektir. Daha önceleri giyim alanında ortaya çıkan desen, renk, biçim ve kalıp özellikleri ve sanat akımları moda trendleri üzerinde tekrar etkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı belirtilen dönemlerdeki moda anlayışı ve moda trend felsefelerinin 2010-2019 dönemi arasındaki moda dünyasına etkilerini belirtmek ve vurgulamaktır. 2000'li yıllardan itibaren giyim modası eğilimleri içinde; geçmişte belirli sebeplerle ortaya çıkan akımlar ve geçmiş yıllarda oluşturulan modellerin yeniden uyarlanarak güncellenmesi sayesinde hem geçmişten kopulmamakta hem de yeni dönemlerle bağlantı kurulmaktadır. Yeni teknoloji ve yeni tasarım konseptleriyle geçmiş trend ve akımlara yeni yorumlar getirilmesiyle “tasarım sonsuzdur” kavramı vurgulanmaktadır. Çalışmada, Barok sanatının ve 1990’lı yılların günümüz giyim modasındaki yansımaları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Moda, Barok Sanat, 1990 modası, moda trend