İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Büşra AKGÜL, Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

NO Makale Adı
1558795293 GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı Görsel Sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımının İlköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin ders başarısına olan etkisinin incelenmesidir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden
alınan resmi izin belgesiyle Sincan İl genel Meclisi İlköğretim Okulu’nda yapılan akıllı tahta teknolojisinin
görsel sanatlar dersinde öğrencilerin ders başarısına olan etkisi araştırılmaya çalışılmıştır.
Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında bir grup yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Yapılan
araştırma Tek Grup Öntest(uygulama)-Sontest(uygulama) modelindedir. Araştırma dört basamaktan
oluşmaktadır. İlk basamağında klasik anlatım yöntemi kullanılarak Sanatsal Düzenleme İlke ve
Elemanları konusu anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci basamağında ise öğrencilere uygulama çalışması
yaptırılmıştır. Üçüncü basamağında akıllı tahta kullanılarak aynı konu tekrar anlatılmış ve çalışmanın
son basamağında uygulama çalışması yaptırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin uygulama
çalışmaları akademisyenler tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirilen uygulamalar istatistik programında
incelenmiştir.İlköğretim okulunda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ham veriler SPSS
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, Sanatsal Düzenleme İlke ve Elemanları
Konusunun akıllı tahta ile anlatılmasıyla öğrencilerin başarılarında önemli bir artış görülmüştür. Aynı
zamanda öğrencilerin derse katılımını artıran bir etmen olarak akıllı tahtanın faydalı bir eğitim aracı
olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, Sanatsal Düzenleme İlke ve Elemanları, Fatih projesi, Görsel
Sanatlar Dersi