İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülay KARŞICI, Necati PALA

NO Makale Adı
1558792383 KLASİK MÜZİK EĞİTİMLİ MÜZİSYENLERİN KOMA SESLERİYLE ÇOKSESLİ DÜZENLENEN TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİ ALGILAMASI

Türk müziği teksesli yapıtlarının eşit tamperaman ses sistemine göre çoksesli düzenlemelerinde çoğunlukla koma seslerin kullanılmadığı ya da yalnızca ezgide kullanılıp alt partilerinde kullanılmadığı görülür. Bu düzenlemeler Batı klasik müzik eğitimli müzisyenler tarafından rahatça seslendirilir ve aldıkları eğitimin etkisiyle genelde uyumlu bulunur. Ancak bu düzenlemelerde Türk müziği yapıtının kendi makamsal tınısı kaybolur. Makamsal tınının kaybolmaması için koma sesler kullanılarak çoksesli düzenlenen Türk müziği yapıtlarının Batı klasik müzik eğitiminin etkisinde kalan müzisyenlerce uyumsuz, entonasyon problemli bulunup beğenilmeyeceği, etki altında kalmayan müzisyenlerce problemli bulunmayıp beğenileceği düşünülerek iki Türk müziği yapıtı çoksesli düzenlenip altmış müzisyene dinletildi. Hem koma sesler kullanılarak çoksesli düzenlenip Türk müziği tavrıyla seslendirilen, hem de kullanılmadan eşit tamperamanlı sisteme uygun çoksesli düzenlenip Batı müziği tavrıyla seslendirilen yapıtlarla ilgili katılımcı düşünceleri yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Katılımcıların yarısından fazlası tüm düzenlemeleri entonasyon problemsiz ve uyumlu bulup beğendi.

Anahtar Sözcükler: mikrotonal, komalı armoni, çoksesli uşşak eser, algı çalışması