İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine KOCA, Sevgi KOMANLAR

NO Makale Adı
1558712767 İZMİT BALKAN KÜLTÜR EVİNDE SERGİLENEN BULGARİSTAN GÖÇMENİ KADIN HALK GİYİM KUŞAMI

Türkiye’ye göç ederek farklı bölgelerde yaşamını sürdüren Bulgaristan göçmenlerinin kendi aralarında kültürlerini yaşatma çabalarının olduğu, dernek birlik, festival gibi etkinliklerle somut ve somut olmayan kültürel değerlerini yaşatmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bütün bu çabalara rağmen, kendilerine özgü giyim kuşamlarının önemli ölçüde günlük kullanımını yitirdiği ve yerini modern yaşama uygun moda ürünü giysilere bıraktığı görülmektedir. Bu durum kültüre ait birçok sembolün ve öğenin de yitirilmesi anlamını taşımaktadır. Ortak pek çok özelliği olduğu kadar farklılıkları da barındıran bu giysiler, aynı zamanda kültürel zenginliğin de somut örnekleridir. Bu araştırmada; İzmit Balkan Kültür Evinde bulunan Bulgaristan göçmeni kadın halk giysilerinin incelenerek, özelliklerinin belgelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, göçmen, İzmit Balkan Kültür Evi, giyim kuşam