İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağatay AKENGİN, Tuğçe GÖK

NO Makale Adı
1556204958 SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLER ARASI İLİŞKİ VE İLETİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma da, üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki ve iletişim durumları incelenmiş ve sanat eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin kişiler arası ilişki ve iletişim durumlarına yönelik kapsamlı bir literatür çalışması amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı, kişiler arası ilişki ve iletişim ile ilgili sanat eğitimi alan öğrencilerin ve sanat eğitimcilerin görüşlerini saptamaktır. Bunların yanı sıra araştırma da; sanat eğitimi alan öğrencilerin kişiler arası ilişki ve iletişimlerinde problem çözme, aile içi ilişkileri ve okulda kişiler arası iletişim durumların incelenmiştir. Bireylerin demografik bilgilerini belirlemek Korkut-Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Çıkan sonuçlar tartışılıp ileride yapılacak olan araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Elde edilen veriler istatistik alanında uzman kişiler tarafından yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Görsel Sanat Eğitimi, İletişim, Kişiler Arası İlişki ve İletişim.