İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emel EFE YAVAŞCAN, Zehra GEDİZ URAK

NO Makale Adı
1555625576 GELENEKSEL NİĞDE EVLERİNDE ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMININ İNCELENMESİ

Tarihi çevrelerdeki tasarımların sürdürülebilir tasarım ölçütleri dikkate alındığında, bulundukları çevrenin iklim ve doğa koşullarına uygun çözümlerin uzun zamandır uygulandığı, bu detaylı ve uygun çözümlerin doğal döngüye en az zarar veren yaklaşımlar olduğu bilinmektedir. Geleneksel yapıların sürdürülebilir tasarım ölçütlerinin çağdaş tasarım ve planlama konularında örnek alınması gereken ekolojik yaklaşımlar içerdiği kabul edilmektedir. Anadolu’daki geleneksel yapıların enerji etkin yapı tasarımı çözümlerinin açığa çıkarılması ve günümüzün ve geleceğin tasarımcılarına takip edilecek örnekler olarak sunulması amacıyla, bu çalışmada Kapadokya bölgesinde yer alan Geleneksel Niğde Evleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Niğde’de yer alan, günümüze kadar gelmiş ve kendilerine özgü özelliklerini kaybetmemiş Geleneksel Niğde Evlerinin enerji etkin özelliklerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında geleneksel yapıların enerji etkinlikleri; araziye yerleşim ve yönlenme, biçimlenme, uygun hacim organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri ve malzeme özellikleri açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Niğde Evleri, Enerji Etkin Yapı Tasarımı, Sürdürülebilir Mimarlık