İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mahpeyker YÖNSEL

NO Makale Adı
1555615336 SHIRIN NESHAT’IN ÖZGÜRLÜKLERİNİ DÜŞLEYEN KADINLARI

1979 yılında İran’da yaşanan İslam Devrimi sonrası siyasi, kültürel ve sosyal dönüşüm süreci kadınların özel ve kamusal alanlardaki yaşam, hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemiştir. Kadınların kendilerini ifade etmeleri, yaşamlarının her alanında onları zorlamış, belirlenmiş cinsiyet rolleriyle kısıtlamış ve hatta engellenmiştir. Amerika’da yaşayan İranlı sanatçı Shirin Neshat, on yıllık bir aradan sonra döndüğü ülkesinde devrimin değişimlerine tanık olmuş, toplumsal kimlik ve kültürel bağlarını tekrar sorgulamış, ataerkil düşüncenin kadınlara uygun gördüğü rolleri reddetmiştir. İran kadını üzerindeki hegemonyaya karşı mücadelesini, cinsiyet eşitsizliği, kimlik, aidiyet, feminizm, siyasi rejim ve inanç meselesi gibi kavramlar üzerinden eserleriyle ortaya koymuştur. Batılı sanatçıların daha çok ele aldığı cinsiyet eşitsizliği kavramından çok Neshat, tercih hakkı ve zevk hakkı gibi bireyin en temel haklarının ellerinden alındığı İranlı kadınların sosyo-politik durumlarını sanatı ile dünya kamuoyuna taşır. Nitel araştırma yöntemleri ile yapılan bu çalışmanın amacı; Doğulu bir sanatçı olan Shirin Neshat’ın dünya kamuoyunda yer eden “Allah’ın Kadınları” serisi üzerinden sözcülüğünü yaptığı Orta Doğulu kadınların kimlik meseleleri üzerine düşünmek, sanatçıyı tanıtmak ve eserlerini anlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Shirin Neshat, İran, cinsiyet, kadın, politik