İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
F.Engin ALPAT, Aytül PAPİLA

NO Makale Adı
1554403660 ERTÉ VE TASARIMLARININ 20. YÜZYIL KADIN MODASI VE ART DECO AKIMININ ORTAYA ÇIKIŞINA ETKİLERİ

Bu makalenin amacı, Rus kökenli Fransız sanatçı Erté (Romain de Tirtoff)’un, kültürel kökeni, yetenekleri ve sanat üslubunun 20. Yüzyılın başında ortaya çıkan bir endüstriyel tasarım ve sanat akımı olan Art
Deco akımının görsel dilinin oluşumu ve aynı dönemdeki kadın modasındaki değişimi üzerindeki etkileri
incelemektir. Sanatçının, 20 yüzyıl kadın modasındaki ve Art Deco akımının görsel dilinin oluşması
üzerindeki öncü ve yaratıcı rolü, moda illüstrasyonları ve Paris ve ABD’deki sahne sanatları eserleri için
yaptığı, dekor ve kostüm tasarımları üzerinden ele alınacaktır.