İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine ERDEM

NO Makale Adı
1554400539 İÇ KARAARSLAN MESCİDİ VE ÇİNİLERİ

Anadolu Selçuklu döneminde Konya iline birçok mimari eser yapılmıştır. Dönem halkına hizmet veren bu yapılar farklı işlevsellikte ve farklı mimari özelliktedir. İç Karaarslan Mescidi de bu mimari eserlerden birini oluşturmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler neticesinde yapının planı, genel özellikleri ve süslemeleri hakkında veriler elde edilmiştir. Yapıya ait çinilerin mihrap ve pencere alınlıklarında olduğu ve farklı tekniklerde uygulandıkları anlaşılmaktadır. Onarımlar neticesinde bazı çinilerin özgün olmadığı yerlerine boya ile çini görünümü etkisi verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Araştırmada mescide ait çinilerin; tekniği, ebatları, formları ve kullanılan motifleri belirlenmiştir. Yapının onarımları esnasında mescidin mihrabında bulunan çiniler hakkında da detaylı bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konya, mimari, mescit, sanat, çini