İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferdi KARAÖNÇEL

NO Makale Adı
1554314302 MÜZİK EĞİTİMİNDE MÜZİK YAZILIMI DESTEKLİ UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gelişen teknoloji her alanda etkisini göstermiş ve günümüz yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek için zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, uygulamalar ya da yazılımlar insanların yaşam şartlarını kolaylaştıran önemli yeniliklerdir. Eğitimin birçok alanında kullanılan teknolojik imkânlar müzik eğitimini de etkilemektedir. Birçok okulda müzik atölyesinin olmaması, müzik atölyelerindeki malzeme eksikliği ve bu atölyelerdeki malzemelerin kullanılamayacak şekilde olması müzik derslerinin aktif ve verimli bir şekilde işlenmesini engelleyebilir. Ancak günümüzde akıllı tahtaların yaygın olarak kullanılması, birçok müzik yazılımı ve sanal çalgının kullanılmasına izin vermiş müzik dersleri için atölye çalışmalarına duyulan ihtiyacı azaltmış, derslerin daha verimli bir şekilde işlenmesini sağlamıştır.
Bu çalışmada, müzik derslerindeki konuların, müzik yazılımları ile nasıl öğretilebileceği, müzik yazılımları ile öğretilen şarkılara nasıl altyapı hazırlanacağı ve gelişen teknolojinin bir parçası olan akıllı tahtaların müzik derslerinde hangi şekillerde kullanılarak fayda sağlayacağı üzerinde durulmuştur. Araştırmada örnek olarak verilen yazılımlar müzik teknolojisi ile ilgili kaynaklarda yer alan ve profesyonel olarak stüdyolarda kullanılan yazılımlar taranarak tespit edilmiştir. Seçilmiş olan müzik yazılımlarından Sibelius ve Pro Tools ile müzik teknolojisinin imkânlarını aktif olarak kullanabilme, müzik derslerinin daha verimli geçmesini sağlayabilme, zamandan tasarruf ve eğitimin kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır. Müzik derslerinde öğretmenlerinin zorlanmadan kullanabileceği bu yazılımların temel kullanım basamakları açıklanmış ve görseller ile destelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Müzik Yazılımı, Müzik Dersi