İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Olcay KORKMAZ, Ersan ÇİFTÇİ

NO Makale Adı
1554292754 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN OYUN DANS AKTİVİTELERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Müzik Eğitimi dersi, eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği programlarında 2. sınıf öğrencilerine bahar ve güz dönemlerinde haftada 3 saat olarak verilmektedir. Ülkemizde genel müzik eğitimi ilkokulda haftada 40 dk. (bir ders saati) olarak verilip, devlet okullarında sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenliği bölümlerindeki müzik derslerinin, sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri düşünüldüğünde önemi büyüktür.
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği öğrencilerinin, bahar döneminde alınan, oyun ve dans aktiviteleriyle zenginleştirilmiş müzik öğretimi dersine ilişkin görüşlerini almaktır. Bu araştırma, standartlaştırılmış açık uçlu 4 sorunun sorulmasıyla elde edilen verilerin içerik analizi yöntemiyle işlendiği nitel bir çalışmadır. Öğrenciler, müzik dersi ile ilgili duygu ve düşüncelerinin neler olduğu, müzik eğitimi dersinin ne gibi faydalarını gördükleri, müzik eğitimi dersinin mesleki açıdan ne gibi faydalarının olacağı ve nasıl bir müzik eğitimi dersi istedikleri hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. Belirtilen görüşler içerik analizi ile, alt temalara ayrılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: müzik eğitimi, oyun, dans