İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahar Başak ÜSTEL ARI

NO Makale Adı
1553791972 GEÇMİŞTEN GÜNCELE VENÜS

Sanat tarihine göz attığımızda; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs, ilk çağlardan günümüze kadar önemini korumuştur. Venüs, ilk olarak bereket tanrısı olarak tasvir edilmiş, ancak daha sonra güzellik tanrıçası olarak betimlenmiştir. Venüs, pek çok düşünür ve felsefeci tarafından ortaya konulan ideal güzelliğin tem-sili olmuş ve günümüze kadar bu konu ile ilgili pek çok sanatçı tarafından farklı şekillerde farklı bakış açıları ile irdelenmiştir. Önemli bir mitolojik karakter olan Venüs, güncel sanatta da varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada, Venüs imgesinin sanatçılar tarafından ele alınış biçimi irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Venüs, Güzellik, Güncel, Kadın