İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selçuk AKYOL

NO Makale Adı
1553689218 HATIRA AHMEDLİ CAFER’İN SOLO OBUA İÇİN “MONOLOG II” ADLI ESERİNİN FORM ANALİZİ

Hatıra Ahmedli Cafer solo obua için “Monolog II” adlı bu eseri 2018-2019 yılları arasında besteledi. Daha önce yazmış olduğu “Monolog I” adlı eseri solo flüt için yazılmıştır. Müzik eserlerinde monolog, bestecinin kendi iç dünyasındaki fikirleri, çatışmaları ve içsel konuşmalarını yansıttığı bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Sade üç bölmeli formda yazılmış olmasına rağmen bu eser derin bir felsefe içermekte; bestecinin içsel konuşmalarını ve fikir çatışmalarını barındırmaktadır. Besteci, “Monolog II” adlı eserinde “yarım ton-bir ton-yarım ton” aralıklı iki tetrakordun artık ikili ile birleştirilmesiyle oluşan Şüşter makamını kullanmıştır. Şüşter bir Azerbaycan makamıdır ve eserlerde çoğunlukla insanın acılarını anlatmak için kullanılmaktadır. Bu eserde ayrıca ileri bir çalım tekniği olan multifoniklere yer verilmiştir. Multifonikler tek ses çıkarabilen monolog bir enstrümandan aynı anda iki veya daha fazla ses çıkarma tekniğine verilen genel addır. Bununla beraber eserde çeyrek ton glissandoları da karşımıza çıkmaktadır. Çeyrek ton glissandonun çalınabilmesi için “perde glissandosu” tekniğinin uygulanması daha uygun olacaktır. Bu araştırmada form ve makam dizisi analiz edilecek ve eser çalış teknikleri açısından irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Obua, Monolog, Form, Analiz, Şüşter, Solo, Multifonik, Glissando