İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hünkar YILMAZ

NO Makale Adı
1553376636 TADEUSZ KANTOR'UN TİYATROSUNDA HEYKEL: MERHUMLAR SINIFI

Bu makale Tadeusz Kantor’un birer "heykel enstalasyonu" olarak değerlendirilen sahne dekorlarını Dead Class (Merhumlar Sınıfı) adlı oyunu üzerinden ele almaktadır. Kantor, ressam, tiyatro yönetmeni, sahne tasarımcısı, happening sanatçısı ve yazar olarak birçok alanda üretmiş bir sanatçıdır. 1955 yılında Maria Jarema ve Kazimierz Mikulski ile birlikte kurduğu Cricot 2 Tiyatrosu ile sahnelediği birçok oyunun sahne tasarımını yapmıştır. Kantor; resimlerinde, happeninglerinde ve tiyatro oyunlarında nesneyi odağa alır. Bu makalede, öncelikle sanatçının yapıtlarında önemli yer tutan kendi yaşam öyküsü, Kantor’un resimleri ve daha sonra Kantor’un Dead Class (Merhumlar Sınıfı) adlı oyununda heykel ve nesne kullanımı incelenmektedir. Kantor’un tiyatrosunda, otomatlar, mankenler, oyuncaklar, soyut formda nesneler ve bulunmuş objeler yer alır. Sanatçının tiyatrosunda kullandığı bu nesneler sahne tasarımın sıradan elemanları değildir. Kantor’un tiyatrosu nesne üzerine kuruludur. Dolayısıyla Kantor’un oyunlarının anlaşılabilmesi, bu nesnelerin birer sanat nesnesi olarak taşıdıkları anlamların ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Heykel, tiyatro, Tadeusz Kantor, sahne tasarımı