İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Can ŞAHİN

NO Makale Adı
1553106020 3D KARAKTER MODELLEMESİ VE ANİMASYONU AŞAMALARI

Teknolojik gelişmeler, bilgisayar ve buna bağlı olarak dijital platformda sunulan ürünlerle bunları kullanan insanların sayısı sürekli artırılmaktadır. Tasarımın gücü ve etkisi gündelik hayatta eskiye nazaran daha etkili olmakta, bireyler ve toplumlar üzerindeki etkileri de keskinleşmektedir. Dijital ortamlarda kullandığımız bilgisayar gibi diğer materyaller, oluşturduğu ortamlarda tasarımcının yaratıcı becerilerini ortaya koymasına yardımcı olan aletler olarak düşünülmelidir. İyi düşünülmüş bir fikir dijital ortama aktarılırken, tasarımcının teknik beceri eksikliği, kullanılacak olan teknik donanıma hâkim olamaması, kültürel ve etik yetersizliği gibi unsurlar nedeniyle işlenen konu değersizleşebilir. Bu çalışma alanında yazılım kısmının haricinde işin yaratıcı düşünce ve fikir geliştirme becerisinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.
Teknolojiyi ve tasarım gücünü elinde bulunduranlar, bu sistemin çok hızlı büyümesini kontrol edebildikleri ölçüde, farklı coğrafyalardaki kişilere ve toplumlara ulaşabiliyorlar. Her yaş aralığındaki hedef kitledeki bütün insanlara, anında ulaşılabilir sistemler üzerinden, özellikle de çizgi film teknolojisiyle istenilen kültürel unsurlar yüklenebilmektedir. Bireylerin ve toplumların kendi öz değerleri konusunda analitik düşüncelerini geliştirerek konunun bilinçli tüketilmesini amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: 3D Karakter, Modelleme, Dijital platform, Çizgi film, Görsel kültür