İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevinç Bahar YENİGÜL, Muna SİLAV

NO Makale Adı
1553004904 ANKARA ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESi: KENTTE KÖYÜ YAŞAMAK

Küreselleşme sürecinin ekonomik, sosyal, mekansal, yönetsel ve kültürel alanlarda birçok değişime ve dönüşüme neden olduğu görülmektedir. Bu sürecin etkileri yoğun olarak kentlerde hissedilirken; küreselleşme ve yerelleşme bağlamında kentlerin yerel değerlerle birlikte farklılaşan yeni yaşam biçimlerini ve mekanlarını sunması, bu değişim ve dönüşümün göstergesidir. Kentler modern yaşamın sunulduğu yerler olarak kabul edilirken, yerel değerleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, kentlerde geleneksel ve yerel kültürel mekanları da cazip hale getirmeye başlamıştır. Kültür endüstrilerinin hızla yükseldiği bu dönemde kültürel ve yerel değerlerin sergileme alanları olan müzelerin de öneminin arttığı görülmektedir. Bu değerlerin sergilendiği müzeler, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında etkileşimi arttıran, toplumların ortak kültürel mirasını yansıtan ve koruyan mekanlardır. Bu çalışmada, bugüne kadar geleneksel ve modernin temsilcileri olarak ele alınan kır ve kent karşıtlığında kırsal alanların küreselleşme süreciyle birlikte yerel değerleriyle yükseldiği, kırsal alan ve kırsal yaşam biçiminin öneminin arttığı tartışılmakta, kır ve kent ilişkilerinin güçlendiği bu dönemde kırsal yaşantıya öykünmenin nedenleri açıklanmaktadır. Kentlerin yoğun yaşam koşulları içinde kentliyi kırsal yaşamla tanıştırmayı, buluşturmayı amaçlayan ve halkın toplumsal, kültürel tarihini anlatan "açık hava müzeleri" bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma öncelikle uluslararası ve ulusal literatürde farklı müze yaklaşımlarına yönelik kavramsal bir tartışmadan yola çıkarak kırsal yaşamının sunulduğu mekanları açıklamaya çalışmakta, günümüzün değişen kültürel faaliyetleri arasında kentli kullanıcıların tercihleri arasında yer almaya başlayan bu mekanları Ankara Metropoliten Kenti "Altınköy Açık Hava Müzesi" örneği üzerinden değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Açık Hava Müzesi, Kırsal Yaşam, Kentleşme, Ankara