İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nesrin KARACAN

NO Makale Adı
1552050299 TUTKU ÇAĞININ GERÇEĞİ POP SANAT VE MİNİMAL SANATIN TUTUMU


Bilim ve sanat, ait olduğu dönemde, o ortamda olup bitenin fotoğrafını çeker. Arada belki gözden kaçan, zamanın yuttuğu değer ve yerini bulamayan, dönemsel gerçek ve kişilikler olsa da bilim ve sanatın çağ göstergesi olan belgeleri vardır. Tarih bu iki disiplinin verisi olan büyük fotoğraflardan okunmaktadır. Biz, herhangi bir dönemin sonrasındakiler, o anın ve orada olanın bilgisine, bilim ve sanatın dönem gerçekliklerine karşı geliştirdikleri duyarlılığa ilişkin cevapları olan ürün ve nesnelerle ulaşırız. Her dönem diğerlerine göre çağın değişenlerinden dolayı başkalıklar içerse de değişmeyen şey, çağ duyarlılığı ve yöneldiği içeriğin sanatçılar tarafından saptanıp, belgelendiğidir. Bu değişmeyen işleyiş, bugün için de geçerlidir. Bugünkü tüketim toplumunun fotoğrafında, pek fazla coğrafyada fark da görülmeksizin, dönem gerçeği olan hız, hazır yapım yiyecek ve nesneler, moda, reklam, sahip olma hırsı, standartlaşmış bir bütünün içerik ve nesneleri söz konusudur. Güncel sanatta da bu içeriklere karşı, Pop sanatın günün tüm değerlerini sevip, empati kurduğunu, Minimalizm ve soyut sanatın yeni temsilcilerinin ise güncel gerçekliğin görsel nesnelerini sanattan soyutlamaları gibi iki temel tutumun geliştiğini görürüz. Bu çalışmada sanatın temel iki eğiliminin güncel gerçeklik karısındaki tutumları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Güncel sanat, gerçeklik, empati, soyutlama, Minimalizm, Pop Sanat, fetiş