İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Haşim Arif BAĞCIVAN

NO Makale Adı
1551908893 TÜRK GRAFİK TASARIMININ SİMGE İSMİ: SAİT MADEN

Çağdaş Türk Grafik Tasarımında çok yönlü sanatçı denildiğinde akla gelen ilk isim Sait Maden’dir. Aynı zamanda bir şair, çevirmen, yayıncı ve ressam olan Sait Maden günümüzde mesleki hayatı ve eserleriyle her tasarımcının vizyonuna katkıda bulunmaktadır. Sait Maden, Türk grafik tasarım tarihinin ilk detaylı araştırmasını yapmış, sayısız kitap kapağı tasarımını, elliye yakın fontu, yüzlerce afiş tasarımını, binlerce illüstrasyonu ve Türkiye’de önde gelen kurumların logolarını görsel kültürümüze kazandırmıştır. Türkiye’de simge üzerine ilk detaylı eseri Sait Maden vermiştir. Ülkemizde daha önceleri belli kalıplara dayanarak üretilen ve birbirine benzeyen kitap kapakları, bir tasarım ürünü olma vasfına Sait Maden’den sonra kavuşmuştur. Meslek hayatı boyunca tasarımcının sorumluluğuna dikkat çekmiş ve bu konuda başlı başına bir örnek teşkil etmiştir. Bu çalışmada Sait Maden’in Türk grafik tasarımı içerisindeki yeri ve önemi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sait Maden, Grafik Tasarım, Türk Grafik Sanatı, Kapak Tasarımı, Simgeler