İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şenay TANRIVERMİŞ

NO Makale Adı
1551689361 EDEBİ ESERLERİN SİNEMADAN ÇOK TELEVİZYONA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BEHZAT Ç. ÖRNEĞİ

Edebiyattan sinemaya uyarlanan pek çok başarılı sinema filmi olmuştur, ancak son yıllarda TV dizisi olarak uyarlanan başarılı yapımlar ülke içinde olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgiyle karşılanmaktadır. Bu bağlamda, sinema, bir sanat eserinin hakkını verebilir ancak televizyon veremez önyargısı ne kadar doğrudur? Acaba edebi eserlerin derinliği ve çok katmanlı yapısı bir sinema filmi süresinden ve yapısından çok daha fazlasını talep eden bir yapıda mıdır? Edebi eserin “estetik” değeri televizyonda mı sinemada mı azalıyor ya da azalıyor mu? Eğer her eser aynı zamanda bir meta ve insanlarımız bu diziler sayesinde edebi eserlerimizden haberdar oluyor ise televizyon edebiyatı yeniden üretiyor mu? Bu bağlamda Emrah Serbes’in romanından uyarlanan Behzat Ç. dizi olduktan sonra sinema filmi olarak çekilmiş ancak aynı ilgiyi görmemiştir. Oysa dizi olarak üç sezon devam eden yapımın bir roman uyarlaması olması ilginç ve düşündürücü olabilir mi? Bu çalışmada, bu sorular ışığında edebiyatın, sinema kadar TV için de ve hatta belki daha uygun bir yapı inşa etmeye izin verip veremediği sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapı, televizyon, estetik derinlik, Behzat Ç