İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zuhal ARDA, Tekin BAYRAK

NO Makale Adı
1551560482 ELÇİLER KONULU ESERLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

Bu çalışmada farklı dönemlerde ve farklı sanatçılar tarafından yapılan elçi kabulü temalı iki sanat eserinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Eserlerden biri minyatür olup diğeri minyatür etkili yağlı boya tablo olan eserler teknik ve çözümleme açısından ele alınmıştır. Çalışmada, geleneksel sanat anlayışıyla Nakkaş Osman tarafından eserleştirilen “II. Selim’in Safevi Elçisi Şahkulu Han’ı Kabulü” adlı minyatür ile Batı etkili Jean-Baptiste Vanmour’un tarafından eserleştirilen “III. Ahmed’in Elçi Kabulü” isimli yağlı boya tablosu yorumlanmıştır. Dönemin sanatsal özellikleri dikkate alınarak eserlerde zaman faktörü, sanatçı etkisi ve sanatsal eğilimler göz önünde tutularak eser analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: elçi kabulü, sanat, minyatür, resim