İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İlyas SEVİNDİK, Ayşe OKUR, Fatih UĞURLU

NO Makale Adı
1551301591 MİTOLOJİK UNSURLARI KULLANAN SANATÇILARIN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE OLAN KATKILARI

Her toplumun sosyal yaşamından ve inançlarından kaynaklanan mitleri mevcuttur. Türkler de hüküm sürdükleri tüm coğrafyalarda yaşam ve inançlarından kaynaklanan mitolojik unsurlardan beslenmişlerdir. Bu unsurlar birçok millet ve coğrafyada olduğu gibi Türklerde de gücün ve kudretin simgesi durumunda olan semboller olarak ön planda tutulmuştur. Bu makalede özellikle Türk ve eski Anadolu kültüründen yola çıkarak mitolojik unsurları esin kaynağı olarak gören 1950 sonrası Türk resim sanatçılarının eserlerindeki yansımalar konu edinilmiştir. Çalışmada, Türk mitolojisini ve kültürel mirası bir çıkış noktası olarak gören ve arayış içerisinde olan, geçmişle gelecek arasında mitosların aktarımında önemli roller üstlenmiş 1950 sonrası resim sanatçılarımızdan Erol Akyavaş, Süleyman Saim Tekcan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüsamettin Koçan, Nuri Abaç, Rauf Tuncer, Tomur Atagök ve İbrahim Balaban’ın resimleri incelenmiştir. Çalışma, literatür taraması şeklinde yapılmış olup eserlerde karşımıza çıkan mitolojik ve simgesel unsurlar, plastik öğeler açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca sanatçıların müze, galeri ve koleksiyonlarda bulunan eserleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: mitoloji, 1950 Sonrası Çağdaş Türk Resmi, Türk sanatçıları