İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şehnaz BİÇER ÖZCAN

NO Makale Adı
1551265674 PİRÎ REİS’İN DÜNYA HARİTASINDAKİ (1528) DESENİN ANALİZİ

Piri Reis'in, dünya denizcilik tarihine katkıları amiral yönünden daha çok bilim insanı yönüyledir. Doğum tarihi tam olarak bilinemese de 15.yüzyılın son çeyreğinde doğduğu tahmin edilmektedir. Ölüm tarihini hazin bir son ile 1554 tarihi olarak bildiğimiz Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğu’nun donanmasında amiral olarak 16. yüzyılın ortalarına kadar birçok zafer kazanmıştır. Bugün bilinen iki dünya haritasının yanında denizcilik hakkında bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı “Kitab-ı Bahriye” isimli eseri denizcilik hakkında çok önemli bilgiler ve haritalar içermektedir.

Bu araştırmanın konusu, Piri Reis’in ancak bir parçası günümüze kadar ulaşabilmiş ikinci dünya haritasının pervazında yer alan süsleme hakkındadır. Bu parça üzerinde Piri Reis’in imzası yer alırken etrafındaki süslemeler yazıldığı dönemin üslup özelliklerini göstermektedir. Süslemenin desen analizi yapılarak, bugüne kadar dikkat çekilmemiş bazı hususlar irdelenmiştir

Anahtar Kelimeler: Piri Reis, Dünya Haritası, Osmanlı Donanması, Kitab -ı Bahriye