İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selma ŞAHİN

NO Makale Adı
1551111341 TÜRK BASKIRESİM SANATINDA ÖNCÜ KADIN SANATÇILAR VE BASKIRESİM SANATINA KATKILARI

Bu çalışmanın konusu; Türk Baskıresim sanatında öncü kadın sanatçılar ve baskıresim sanatına katkılarıdır
Baskıresim, sanatçının kendisi ya da kontrolü altında hazırlanan kalıplardan sınırlı sayıda basılan ve numaralandırılan özgün bir sanat disiplinidir. Ülkemizde cumhuriyet öncesinde ağaç, metal ve taşbaskı teknikleri ile çalışmalar yapılmıştır. Ancak ülkemizde baskıresim sanatının gelişimi cumhuriyetle birlikte olmuştur. Sanatsal anlamdaki üretimler, cumhuriyet sonrasında açılan sanat eğitimi kurumları ile gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde yenilik hareketleri kapsamında eğitim için yurt dışına çok sayıda sanatçı gönderilmiştir. Bu sanatçılar yurda döndükten sonra, baskıresmin alt yapısını oluşturmak ve geliştirmek için büyük bir özveri ile çalışmalardır. İhtisas alanı olarak baskıresmi seçen bu sanatçıların gayretleri sayesinde, Türk baskıresim sanatı bugün ulusal ve uluslarası tanınırlılığa ulaşmıştır. Bu süreçte kadın ve erkek sanatçılarımız, birlikte özveri ile çalışmışlardır.
Bu çalışmanın amacı; Türk baskıresim sanatının tarihsel gelişiminde kadın kimliği ile ön plana çıkmış kadın sanatçıların, baskıresim sanatına katkılarının incelenmesidir. Çalışma; Aliye Berger, Nevide Gökaydın ve Mürşide İçmeli’nin baskıresim sanatına katkıları ile sınırlıdır. Bu çalışma, ele alınan kadın sanatçıların, Türk baskıresim sanatına katkılarındaki öncü yönlerinin tespit edilmesi açısından önemlidir.
Aliye Berger sanatçı kimliği ile; Nevide Gökaydın ve Mürşide İçmeli ise sanatçı - eğitimci kimlikleri ile Türkiye’de baskıresim sanatının araştırıcıları, uygulayıcıları ve öğreticileri olarak kendilerinden sonraki kadın sanatçılar içinde birer öncü olmuşlardır.