İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba KINAY GÖR

NO Makale Adı
1551090098 BASKI RESMİN ÇOCUKSU ŞAİRİ: JOAN MIRÓ

Çocuksu resimleriyle tanınan Joan Miró, bir çocuğun karalamalarına benzeyen çizgileri ve rasgele boyanmış şiirsel resimleri ile yaratıcı bir ressam, sıra dışı bir heykeltıraş ve başarılı bir seramik sanatçısı olmanın yanı sıra özgün baskı alanında da oldukça yetkin bir sanatçıdır. Sade ve rastlantısal bir resim yapmayı seven Miró, Sürrealist sanatçıların da etkisiyle ilginç otomatik çizimler yapmıştır. Literatür tarandığında, Joan Miró’nun sanat alanında, Otomatizmin ilk temsilcisi olarak anıldığı görülmüştür. Deneysel ve içgüdüsel çalışmayı seven sanatçının özgün baskı resimleri de azımsanmayacak kadar çoktur. Bu çalışmada, söz konusu sanatçının psikolojisinin sanat üretimindeki rolü üzerinde durularak, otomatizm çerçevesinde, seçilen bazı baskı resimleri üzerinde betimsel analizler yapılmıştır. Bu analizlerde; sanatçının iç dünyasını otomatizm yoluyla baskı resme aktardığı görülmektedir. Eserlerindeki imgeler, kendi iç dünyasının birer yansımasıdır. Bunlar, günlük yaşamın eksik durumunu, onun içsel kaygılarını, fobilerini, takıntılarını, bastırılmış öfkesini ve kaçma isteğini grafiksel olarak göstermektedir. Çalakalem çizgiler, sıçrayan boya damlaları ve uçuşan renklerle bezeli bu baskı resimler, Joan Miró’nun otomatizm tekniğini özümsediğinin göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Joan Miró, rastlantısal, Otomatizm, baskı resim