İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Metin KUŞ

NO Makale Adı
1551014354 KAMERA OBSKÜRA, TEKNOLOJİ VE GÖRSEL SANATLAR

Bu çalışmanın amacı, tahmin edilemeyen bir hızla ilerleyen bilgisayar destekli teknolojinin, sanatsal etkinlik alanındaki gözlemlenebilir etkilerini ve sanatla olan ilişkisini incelemektir.
En yalın haliyle baktığımızda bile, sanatla ilgili herhangi bir uygulama alanının teknik bilgi gerektirdiğini görebiliriz. En eski mağara duvarlarındaki resimlerden, hayvan kemiklerine oyulmuş figürlere, kilden yapılmış kaplara, heykellerden en ilkel müzik aletlerine kadar, insanlaşma sürecinin, insanın tekniğin kullanımıyla başladığı düşünülmektedir. Tekniğin sanatsal ifade alanındaki kullanımı, aynı zamanda, sanatsal ifade sürecinde paradoksal bir sorun oluşturmaktadır. Bu sorun, tekniğin aşırı kullanımının, sanatsal ifadenin gölgede kalmasına veya kaybolmasına neden olmasıdır. Her şeye rağmen, sanatsal sürecin en derin duyguların bir yansıması olduğu düşünülüyorsa, bu derinliklere ulaşmanın bir teknoloji sorunu olup olmadığı tartışılmalıdır.

Anahtar kelimeler: sanat, teknik, ileri teknoloji, kamera obsküra