İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Gül ÇETİN

NO Makale Adı
1549743591 MAĞAZA ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOFRA SERAMİKLERİNDE TÜKETİCİ TERCİHİ ve GEREKSİNİM

Sanayi öncesi toplumdan günümüz bilim ve teknoloji çağına gelme sürecinde üretim, tüketim ve yaşam biçimlerinde değişmeler olmuştur. Kentlerde yaşayan birey; daha yoğun çalışmakta ve hızlı bir yaşam temposu içerisinde yer almaktadır. Bu tempoda hem tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de boş zamanını en etkili şekilde geçireceği mekanları tercih etmektedir. Bu mekanlar ise tüketimin en yoğun olduğu alışveriş merkezleri olmaktadır. Alışveriş merkezlerinde gıda, giyim, kozmetik, ev gereçleri gibi gereksinimler karşılanmakta, iş dışında arkadaş ya da çocuklar ile vakit geçirilecek mekanlar bulunmakta, düzenlenen kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birey için cazibe merkezi olmaktadır. İhtiyaç duyduğu ya da duymadığı birçok ürünü aynı anda gören birey bu mekanlarda tüketime yönelmektedir. Çünkü tüketimden alınan haz yalnızlaşan bireyin mutluluk kaynağı haline gelmiş ve daha çok tüketerek daha mutlu olacağına inanan bireyler çoğalmıştır. Alınıp satılabilen her şeyin metalaşarak tüketim nesnesi haline geldiği günümüzde sofra seramikleri de metalaşmış, üretim ve tüketim ağı içerisindeki yerini almış, her türlü ihtiyacın karşılandığı alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalarda satışa sunulmuştur. Kütahya’da bulunan alışveriş merkezindeki iki seramik mağazası ile sınırlandırılan araştırmanın verilerine mağaza çalışanları ile yapılan görüşmelerle ulaşılmıştır. Tüketici ile doğrudan ilişki içerisinde olan mağaza çalışanlarından alınan bilgiler doğrultusunda tüketicinin tercih ettiği ürünler ve bunların gereksinim ile olan ilişkisi açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sofra seramikleri, üretim, gereksinim, tüketim