İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Perihan ŞAN ASLAN

NO Makale Adı
1549452139 SERAMİKTE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: DÖKÜM ÇAMURUNA NESNE DALDIRMA İLE ŞEKİLLENDİRME

Geleneksel seramik şekillendirme teknikleri deyince akla ilk olarak elde şekillendirme, tornada şekillendirme, döküm yolu ile şekillendirme gibi teknikler gelir. Bu makaleye konu olan yöntem ise alternatif bir şekillendirme tekniği olarak sınıflandırılabilir. Literatürde net bir ismi olmayan bu teknik, metin boyunca "Döküm Çamuruna Nesne Daldırma İle Şekillendirme" olarak adlandırılacaktır. Yapılan araştırmalar sırasında tekniğin İngilizce’de “Slip Dipping” olarak adlandırıldığına rastlanmıştır.
Döküm çamuru akışkan kıvamda çamura verilen isimdir. Döküm tekniği, temelde bir seri üretim yöntemi olarak, alçı kalıba döküm yoluyla şekillendirme yapabilmek için kullanılır. Döküm çamuruna nesne daldırma ile şekillendirmede ise; adından da anlaşılacağı üzere döküm çamuru ile kaplanıp kurutulan, daha sonra pişirilen nesnelerle seramik form oluşturulur. Her ne kadar daldırma sıfatı kullanılmış olsa da, pistole, fırça vb. aletlerde bu süreçte kullanılabilir. Önemli olan nesnenin ya da malzemenin tamamen çamurla kaplanmış olmasıdır. Bu teknik için seramik fırınında yanabilecek organik materyallere ya da bu organik materyallerle üretilmiş nesnelere ihtiyaç vardır. Kağıt, pamuklu giysiler ve kumaşlar, doğal lif, sünger vb. materyaller söz konusu teknik için uygun olabilir.
Makalede bu tekniği uygularken hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği anlatılacak ayrıca bu tekniği kullanarak üretim yapan ve tekniği anlatım dili olarak kullanan seramik sanatçılarının çalışmaları konu edilecektir.

Anahtar Kelimeler: seramik, şekillendirme, döküm çamuru, nesne, daldırma