İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ

NO Makale Adı
1549279796 İNDİRGEN ORTAM LÜSTERLERİNDEN SIRİÇİ LÜSTER TEKNİĞİ

Lüster ışıkla birlikte renk değişimleri gösteren, parıltılı ve metalik görünümlü olarak tanımlanabilen, seramik bünyenin üzerindeki sır yüzeyini kaplayan metal bazlı ince bir film tabakasıdır. Lüster tekniği seramik geleneğinin en parlak keşiflerinden birisi olup, geçmişten günümüze kadar çeşitli pişirim ve uygulama yöntemleri ile gelişimini sürdürmüştür. Yüzyıllar boyunca uygulama yöntemi olarak daha çok sır üstü bezeme tekniği (macun lüsterleri) olarak gelişimini sürdüren bu teknik, 19. yüzyılda yerini tek pişirim lüsterleri olarak adlandırılan sıriçi lüster tekniğine bırakmıştır. Bu çalışmada sıriçi lüster tekniği üzerine kapsamlı bir araştırma yapılmış, yapılan araştırmalar doğrultusunda düşük derecede gelişebilen, alkali ve kurşunlu sırlar hazırlanmıştır. Hazırlanan sırlara çeşitli oranlarda bakır, gümüş, bizmut, demir gibi metallerin tuzları ya da karbonatları ilave edilerek indirgen ortamda pişirimler gerçekleştirilmiş metalik görünümlü ışıltılı lüster efektleri elde edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lüster, sıriçi, indirgeme, seramik sırı, seramik