İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Halil Fazıl ERCAN

NO Makale Adı
1548418195 METİN SÖZEN SANAT SOKAĞINDA YER ALAN ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI ÖRNEKLERİ

Ülkemizde çağdaş seramik sanatı; eğitimlerini yurtdışında tamamlayan sanatçıların öncülüğünde 1920’lerden itibaren oluşmaya başlamıştır. Güzel Sanatlar Fakültelerinin yaygınlaşması, özel sanatçı atölyelerinin açılması ve çağdaş seramik anlayışında eserler ortaya konulmasıyla birlikte gelişimini sürdürmektedir. Ülkemizde bu gelişim süreci içerisinde yer alan iller arasında Malatya’yı da görmekteyiz. Bu araştırmada Malatya ili sınırları içerisinde yer alan Metin Sözen Sanat Sokağı'nda kalıcı olarak sergilenen çağdaş seramik sanatına ait örneklerin tespit edilip incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada litaratür taraması ve katılımcı gözlem yöntemi uygulanmıştır. Ülkemizde çağdaş seramik sanatının 1950’li yıllarda ivme kazanmasına bağlı olarak 7 bin yıllık bir geleneksel seramik sanatı birikime sahip olan Malatya’da da çağdaş seramik sanatının gelişme sürecinde olduğunu görmekteyiz. İnönü Üniversitesinde 2005 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünün kurulması ve üniversite, belediye, valilik işbirliğiyle yapılan çağdaş sanat etkinliklerinin katkılarıyla bu gelişme devam etmektedir. Gerçekleştirilen sanat etkinlikleri kapsamında yer alan Kervansaray Buluşmaları etkinliklerinde üretilen çağdaş seramik çalışmaları Battalgazi İlçesi Metin Sözen Sanat Sokağı'ndaki binaların duvarlarına monte edilerek kalıcı olarak sergilenmektedir. Araştırmanın sonucunda günümüz çağdaş seramik sanatına ait 16 adet çalışmanın Metin Sözen Sanat Sokağı'nda kalıcı olarak sergilendiği tespit edilmiştir. Bu eserlerin çağdaş seramik sanatının yöredeki gelişimine dair farkındalık oluşturabileceği, biçim ve üretim tekniklerindeki çeşitlilikleriyle çağdaş seramik alanında çalışmalar ortaya koyan sanatçılara, öğrencilere form çeşitliliği ve üretim teknikleri yönüyle ışık tutabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Sanat, Çağdaş Türk Seramik Sanatı