İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet HARMANCI

NO Makale Adı
1547938310 TURNER’IN RENKÇİLİK ANLAYIŞI: GOETHE RENK ÖĞRETİSİ’NİN TURNER RESİMLERİNE ETKİSİ

İngiliz romantik sanatının en sevilen ve aynı zamanda döneminin en aykırı ressamı olarak kabul edilen Turner, 19. yüzyılın öncü ressamlarından biridir. Sulu boya ile başladığı çalışmalarında, renkleri ele alışı ve ışığa duyduğu hayranlığıyla oluşturduğu resimleri, romantizmin resimlere yansıyan sakin havasından uzakta kaos karmaşası içerisinde sunmaktadır. Ele aldığı konularda insanın doğa karşısındaki çaresizliğini vurgulayarak işlemiştir. Goethe’nin “Renk Öğretisi” kitabı, bilimsel çalışmalar ve keşiflere yakından ilgi duyan Turner’ın renkçilik anlayışını en üst seviyeye çıkarmasında etkili olmuştur. Bu çalışmanın amacı Turner’ın Goethe renk kuramının etkisiyle geliştirdiği ve bunun akabinde yakaladığı sonuçları resimleri üzerinden çözümlemektir.
Anahtar kelimeler: Turner, Goethe, Goethe Renk Öğretisi, Romantizm