İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağrı GÜMÜŞ

NO Makale Adı
1547831573 DADA HAREKETİ VE KADIN İMGESİNDEKİ ESTETİK ALGI (FOTOĞRAF BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK ÇÖZÜMLEME)

Dada hareketinin birçok geleneksel kalıpları yıkarak sanat akımlarını etkilemesi, kavramsal sanatın günümüze kadar gelen olgusu ile estetik değerleri üzerinden kadın imgesinin sanattaki yeri ve önemini vurgulamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak Dada hareketinin ortaya çıkış nedeni anlatılmış sonrasında ise hareketin sanata olan bakış açısı üzerinde durulmuştur. Daha sonra kavramsal sanata geçiş yapılmış ve kadın imgesine değinilmiştir. Son olarak yapılan özgün seri fotoğraf çalışmaları üzerinden çözümleme yapılarak araştırma sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelime: Kadın İmgesi, Dada, Kavramsal Sanat, Fotoğraf