İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fırat Çağrı KIRMIZIGÜL

NO Makale Adı
1547302671 MODERNİTEYE BAĞLI DEĞİŞEN DOĞU - BATI İKİLEMİNDE DÜŞÜNSEL BİR FİLM ÖRNEĞİ: İKİ YABANCI

Aydınlanma çağıyla birlikte dünyada her kavramın yeniden sorgulandığı, tüm değer ve olguların yeniden ele alındığı bir sürece geçiş yapılmıştır. Bu aidiyet içerisinde en önemli noktaların başında ise üst bir çerçeve olarak modernite kavramı ve buna bağlı gelişen medeniyet unsurları gelmektedir. Modern kökünden gelen bir kavram olarak modernite kentleşmeden dünya savaşlarına kadar pek çok noktada etkisini gösteren yapıya sahip güncel ve dinamik bir olgudur. Bu çalışmada özellikle yirminci yüzyıla ait modern - modernite algısının 1900 – 1972 yılları arasındaki genelden yerele değişim süreci yanında bunlara bağlı Türkiye’deki gelişimi ile bu gelişmelerin sinematografik bir biçimde ele alındığı 1990 yılında çekilen Halit Refiğ’in yazıp yönettiği "İki Yabancı" filmi incelenmiştir. Filmde Amerikalı bir barış gönüllüsü ile Türk öğretmen arasında geçen olaylar üzerinden Doğu - Batı modernitesi arasındaki farklar ile bunlara bağlı şekil alan medeniyet çizgisi ile Türk aydınının bu süreç içerisinde dünyada kendini nasıl konumlandırmaya çalıştığı araştırılmış ve incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modern, modernite, medeniyet, Halit Refig, Barış Gönüllüleri, sinema, sanat