İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cem KARA

NO Makale Adı
1546845113 TÜRKİYE’DEKİ GRAFİK TASARIMCI PORTFOLYOLARINA AİT GÜNCEL KULLANIM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Grafik tasarımcı portfolyolarında çalışmalar üzerinde birer birer incelemeler yapılıp, yaratıcı süreç izlenirken aslında tasarımcının potansiyeli hakkında ipuçları aranmaktadır. Tasarımcı da portfolyo aracılığıyla üretimlerini biriktirip, gelişim sürecini izlemekte ve kişisel özelliklerini ortaya koyacak spesifik sunumlar hazırlayarak, çalışma veya eğitim olanaklarını arttırmaya çalışmaktadır. Özetle, portfolyo tasarımcıya ait yaratıcı kimliğin bir özeti olarak görülebilir. Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı içinde bu yaratıcı özetin nasıl, hangi biçimde, ne kadar veya güncel bir dilde sunulup sunulmadığına daha fazla önem verilmektedir. Bugün, tüm alanlarda olduğu gibi tasarım alanlarında da yoğun olarak teknoloji eksenli çözümlerin arandığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu gerçek, grafik tasarım ve tabi ki portfolyo tasarımı alnında kendini özellikle dijital olanakların çeşitliği şeklinde ve yoğun kullanımı olarak ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, portfolyo tasarımlarının geleneksel yada yeni medya alanlarında kullanılmalarının avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılmasını gündeme getirmiştir. Tasarımcı, güncel dil adına dijital alandaki olanakları değerlendirmek zorunda mı kalmaktadır? Geleneksel alanlar geçerliliğini korumamakta mıdır? Bu çalışma, portfolyo tasarımındaki güncel bilgileri derlemeyip ve uygulama alanlarını kıyaslayarak bu soruların cevabını aramayı ve taranan global ölçekli bilgilerin ülkemizdeki yansımalarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla eğitim alanı ve sektördeki grafik tasarımcılara yönelik bir anket hazırlanmış ve elde edilen verilerin analizleri ile ülkemizdeki grafik tasarımcı portfolyolarının güncel kullanım tercihleri ve uygulama alanları hakkında özet bir görüş ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Portfolyo Tasarımı, Grafik Tasarımcı Portfolyosu, Dijital Portfolyo, Basılı Portfolyo