İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 55  2019/Mart  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali AKSAKAL

NO Makale Adı
1546602748 YENİ BİR DİL OLARAK FOTOĞRAF

Geçmişten günümüze görüntünün sabitlenmesi insanoğlunun hep ilgisini çekmiştir. Bu yönde araştırmalar yapılıp sonunda fotoğraf makinesi keşfedilmiştir. Fotoğraf bulunduğu ilk yıllarda sadece gerçeğin görüntüye aktarımı amaçlamıştır, bu doğrultuda dinamiklerini resim sanatı üzerine kurmuştur. Çok geçmeden sanatçılar tarafından fotoğrafın sadece gerçeğin yüzeye aktarılması olarak kalmayıp bunun üzerine kendi pratiklerini de yaratması gereğinin farkına varılır. Bunun üzerine fotoğrafın günümüz sanatına kadar olan sanatsal serüveni başlar. Bir yandan da fotoğraf diğer sanat eserlerine göre hızlı bir biçimde çok fazla sayıda insana ulaşabilmekte, kolayca elden ele gezebilmekte, istenildiği şekilde çoğaltılıp kullanılabilmektedir. Bu sayede Fotoğraf, toplumsal kriz dönemlerinin arkasında canlanan, politik, kültür ve toplum eleştirisi amaçlayan sanatsal üretim ortamlarının merkezinde yer alır. Günümüzde fotoğraf teknolojisi gösterdiği hızlı ilerleme sayesinde güncel sanat çalışmalarında da sıklıkla kullanılan araçlardandır. Bunun üzerine dijital teknolojilerin gelişmesiyle bu ivme daha da artmıştır. Bu araştırmada fotoğrafın bu yolculuğu esnasındaki önemli noktalardan olan dada, sürrealizm akımlarıyla birlikteki gelişmeler, modernizmin fotoğraf bakış açısı ve güncel sanat pratiklerinde fotoğrafın konumu üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fotoğraf, Güncel sanat, Modernist akımlar