İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kadir Can DİLBER

NO Makale Adı
1546442476 MİTSEL FİGÜRLER YAHUT PROTOTİPLER -Yeni Bir Mitsel Figür Tasarımı: “Âsım”-

Edebi metindeki karakterin işlevi ve söylemi dikkate alındığında karşımıza iki farklı dinamik çıkmaktadır. Birincisi bu karakterin gerçekliği hususundaki tartışma ve söylemlerinin idame ettirilip ettirilmemesi; ikincisi ise karakterin taşıdığı vasıflar ile mitsel bir figür olarak geleceğe taşınması ya da taşınmaması hususudur. Bu dinamikler değerlendirildiğinde edebi metindeki karakterin aslında çok yönlü birer figür olduğu görülür. Dünya edebiyatındaki edebi karakterler ele alındığında karakterlerin önemli işlevlere sahip olduğu kimi zaman bir toplumu yönlendiren kahramanların ortaya çıktığı bilinmektedir. Örneğin Goethe’nin şiirsel oyunu Faust’un karakteri aslında gücünü mitsel bir prototipten alır ve asıl adı da Faust’tur. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında geçen Asım karakterinin mitsel bir figür olarak prototipi çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mit, Prototip, Figür, Âsım, Mehmet Âkif Ersoy