İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
N. Özgül TURGAY, Kadriye BOZKURT KATIKCI

NO Makale Adı
1546382991 EPİK TİYATRO’DA MÜZİK

Epik Tiyatro’nun tarihsel süreciyle birlikte müziğin yerini, nasıl kullanıldığını ve yabancılaştırmaya hangi yöntemlerle hiz- met e iğini incelemek bu çalışmanın amacıdır. Doğu tiyatrosundan esinlenerek geliştirdiği ‘yabancılaştırma’ terimini tiyatro- da ilk kullanan Bertolt Brecht’dir. Brecht, Epik Tiyatro Kuramı’yla izleyici ile oyun arasına belli bir uzaklık koyarak, oyunun eleştirel bir gözle izlenmesini amaçlar. Epik Tiyatro’da bu uzaklık yabancılaştırma efektiyle sağlanır. Yabancılaştırma sahnele- mede, oyunun biçiminde, teknik öğelerde, oyunculukta ve seyirci tarafında olmak üzere birçok şekilde kullanılır. Müzik, ya- bancılaştırmayı sağlayan en önemli öğelerden biridir. Yabancı-laştırmayı sağlarken müzik malzemelerinin çeşitliliği ve izleyici üzerindeki gücünün farkına varılmış; Epik Tiyatro ile tiyatroda müziğin kullanımı bir dönüm noktası olmuştur. Brecht’in Epik Tiyatro’da kullandığı dil sade ve halka yöneliktir. Geniş kitleleri hedef alan Brecht’e göre kullanacağı müzik de dil gibi işlevini yerine getirebilmelidir. Bu sebeple halkın tümüne hitap eden müzik türlerini tercih edilmiş; kolay anlaşılır halk ezgilerini sıkça kullanılmıştır. Orkestra ve korolar sahnede seyircinin görebileceği şekilde yer almış; performanslar sırasında sahne etkili bir biçimde ışıklandırılmıştır. Müziğin metni desteklediği gibi, metne karşı durabilen yapısı ile seyirciye tiyatroda olduğu hatırla- tılmış; koronun söylediği şarkılarla oyun yorumlanmıştır. Müziklerle metin kesintiye uğra-tılarak seyirci yanılsama havasından uzaklaştırılarak istenen eleştirel düşünce süreci başlatılmıştır. Kabare ve tiyatro oyuncularının yorumculuğu tercih edilerek seyircinin müziğin etkisine girmesinden kaçınılmıştır. Dolayısıyla müziğin tiyatrodaki önemi ve işlevi büyük ölçüde değişmiş ve gelişmiştir.