İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Evrim ÖZESKİCİ

NO Makale Adı
1546368628 YAPIBOZUM VE ALIMLAMA ESTETİĞİ BAĞLAMINDA ESER ANALİZİ

Araştırmanın amacı; yapıbozum ve alımlama estetiğinin sanatçı ve eser üzerindeki etkisini araştırmaktır. Aynı zamanda modernizme geçişle birlikte sanatçıları yapıbozuma iten unsurların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Manizyerizm, bir üslup olarak modernizme geçişin önemli bir göstergesidir. Bu süreçle birlikte sanatçıların görme biçimlerinde önemli değişimlerin yaşandığı gözlemlenmiştir. Yapıbozum ve alımlama estetiği kavramları sanatçıların yapıya ilişkin sorgulamalarından kaynaklanan bir ifade şeklidir. Güncel sanatta bu kavramların anlaşılabilmesi, modernizm ve öncesi dönemlerin ele alınmasına bağlıdır. El Greco, Jean Metzinger, Chuck Close ve Carlo Maria Mariani gibi sanatçılara yer verilmesinin nedeni; farklı dönemlerin örneklendirilmesinden ve konuya ilişkin sanatçılar olduğundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sanatçı ve eser analizlerinden araştırma konusunun geçmiş ve güncel sürecine açıklık getireceği umulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yapıbozum, Alımlama Estetiği, Modernizm, Postmodernizm