İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Derya KAHRAMAN, Süleyman DURGUTLUOĞLU

NO Makale Adı
1546189288 RENGİN AFİŞE KATKISI VE MENGÜ ERTEL

Görsel iletişim gündelik yaşamda etkileme gücü, yönlendirme ve düşünce değişimlerine neden olmasıyla önemini artırmaktadır. Grafik tasarım ürünlerinden olan afiş doğru bir renk seçimiyle, slogan ve görsel imgeyle kitle iletişim içinde günlük yaşamımızda her an karşımıza çıkmaktadır. Afiş yol kenarlarında, mekanlarda insan topluluklarının bulunduğu yerlerde ve daha bir çok yerde yaşamın bir parçası olmuştur. Afişler kitle iletişimini sağlayan önemli bir görsel iletişim aracıdır. Afişler duyurmak ve tanıtmak işlevlerini taşırlar. Ayrıca toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacı da taşımaktadırlar. Afişleri izleme süreleri kısadır. Bu sebeple afişler kısa sürede bilgiyi yada farkındalığı oluşturmak için dikkat çekici olmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı afiş kavramını inceleyerek kitle iletişim aracı olan afişi Mengü Ertel afişleri üzerinden tasarım elemanlarının yanı sıra sanat boyutuyla da incelemektir.
Anahtar Kelimeler: renk, afiş, grafik tasarım