İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özgehan ÖZKAN

NO Makale Adı
1545994584 METİNLERARASILIK KAVRAMI BAĞLAMINDA VÉRONIQUE'İN İKİLİ YAŞAMI VE SİYAH KUĞU FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Metinlerarasılık, hiç bir metnin (bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü-TDK) tamamen özgün olamayacağı, kendinden önce ifade bulmuş metin veya metinlerden izler taşıyacağı tezini öne süren yaklaşımdır. Bu tezden hareketle, metinlerarasılığın insanın tarihi kadar eski olacağı kabul edilse de kavramsallaşması 1960'lı yıllara, postmodernizm tartışmalarının yoğunlaştığı döneme denk gelmektedir.
Dikkatli incelendiği zaman herhangi bir metin ile kendisinden önce yazılmış bir başka metin arasında dikkate değer ortak noktalar olduğunu görmek mümkündür. Bu araştırmada 1991 yılında Krzysztof Kieślowski'nin yönettiği "Véronique'in İkili Yaşamı" filmi ve 2010 yılında Darren Aronofsky'nin yönettiği "Siyah Kuğu" filmleri karşılaştırılacaktır. Psikolojik drama türündeki iki filmin kesişme noktaları, metinlerarasılık yöntemlerinden biri olan ve okuru/izleyiciyi merkeze koyan "Anıştırma" yöntemi ile tespit edilecektir.

Anahtar kelimeler: Metinlerarasılık, Siyah Kuğu, Véronique'in İkili Yaşamı, Anıştırma